Γεωχωρικές υπηρεσίες

«Copernicus land monitoring services - NRCs Land Cover 2017- 2021»

Το πρόγραμμα αφορά την, σε εθνική κλίμακα, διόρθωση του χάρτη των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης για το έτος 2012, την καταγραφή των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης κατά τo έτος 2018 και των μεταβολών αυτών από το 2012 καθώς και τον έλεγχο και την επιβεβαίωση, ως προς την ορθότητά τους, των εξής πέντε επιπέδων πληροφορίας: δόμησης, πυκνότητας δασών, διάκρισης πλατύφυλλων/κωνοφόρων, λιβαδιών, υγρασίας και υδάτων.  Επιπρόσθετα, επιβεβαιώθηκε και εμπλουτίστηκε με πληροφορίες για τις χρήσεις γης, ο Αστικός Άτλαντας της Ε.Ε. για εννέα πόλεις της Ελλάδας.

Για την υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν διαχρονικές δορυφορικές εικόνες SENTINEL-2 έτους 2018, SPOT, RapidEye και IRS έτους 2012, της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας και υφιστάμενα γεωχωρικά δεδομένα του Ελληνικού Κτηματολογίου και συγκεκριμένα τα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα μεγάλης κλίμακας (LSO25), έτους 2014-2015, δεδομένα Δασικών Χαρτών, επικαιροποιημένα δεδομένα τύπων οικοτόπων του δικτύου Natura 2000, κτηματογράφησης, ακτογραμμής, καθώς και δεδομένα από άλλες πηγές, όπως αγροτικών καλλιεργειών του  ΟΠΕΚΕΠΕ, δασικών πυρκαγιών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών,  οικισμών, οδικού δικτύου, κ.λπ.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 234.209,00€, υλοποιήθηκε την περίοδο 2017-2018 και χρηματοδοτήθηκε στο σύνολό του απευθείας από τον Ε.Ο.Π.

  Με γνώμονα την αξιοποίηση των παραχθέντων γεωχωρικών δεδομένων του προγράμματος από διάφορους χρήστες, όπως ερευνητικά ιδρύματα, επαγγελματίες, φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα διαθέτουμε δωρεάν και χωρίς περιορισμούς σε κάθε ενδιαφερόμενο, τα κάτωθι γεωχωρικά δεδομένα μέσω του συνδέσμου: http://gis.ktimanet.gr/cachenascommon/clc2018_gr.zip
  

1.   Την καταγραφή των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης έτους 2018,

2.   Την επικαιροποιημένη καταγραφή των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης του 2012,

3.   Τις μεταβολές των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης 2012-2018, και

4.   Μεταδεδομένα.

Για να δείτε την επεξήγηση των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης (classes), πατήστε εδώ:

https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/corine-land-cover-nomenclature-guidelines/html

Τα δεδομένα παρήχθησαν κατόπιν χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Copyright Copernicus Programme.

Αποποίηση Ευθυνών: Ο φορέας Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει αναλάβει την χορήγηση των δεδομένων στο όνομα του Ε.Ο.Π. βάσει της ειδικής σύμβασης No. 3436/R0-Copernicus/EEA_56991, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης No. EEA/IDM/R0/16/009/Greece και αποποιείται κάθε ευθύνης ή οποιασδήποτε βλάβης αναφορικά με το περιεχόμενο και τη χρήση αυτών των δεδομένων.  Ο Ε.Ο.Π. αποποιείται κάθε ευθύνης ή οποιασδήποτε βλάβης αναφορικά με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας αυτής και οι οποίες δεν εκφράζουν απαραίτητα την επίσημη άποψη του ΕΟΠ ή άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Email: ktimagen@ktimatologio.gr
Γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών 1015 - Αστική χρέωση απο σταθερό ΟΤΕ.
- Κλήσεις απο λοιπά σταθερά και κινητά σύμφωνα με τις εκάστοτε χρεώσεις του παρόχου.
Κεντρικά Γραφεία: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600, Fax: 2106505949
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136. ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500, Fax: 2310370513

 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                                                          ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ