Συγχρηματοδοτούμενα έργα υποδομής

ΕΣΠΑ (2014-2020)

 

Ο Φορέας συμμετέχει στο  Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (2014-2020) και ειδικότερα στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) με τις ακόλουθες τρείς πράξεις:

«Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα» εγκεκριμένου προϋπολογισμού 83.704.921,98€. Πρόκειται για  συμβάσεις  στο υπόλοιπο της χώρας για τις οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της σύνταξης του Κτηματολογίου (Κτηματογράφηση).

«Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου - INSPIRE» εγκεκριμένου προϋπολογισμού 8.176.903,61€. Αποτελεί συνέχεια των ήδη υλοποιημένων υπηρεσιών Κτηματολογίου που έχει αναπτύξει εσωτερικά ο Φορέας με χρηματοδότηση από το Γ' ΚΠΣ. Αφορά σε δράσεις:

  • ενίσχυσης της ασφάλειας και δυναμικότητας των κεντρικών συστημάτων και υποδομών.
  • διαδικτυακής διάθεσης των δεδομένων του Φορέα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας INSPIRE.
  • ανάπτυξης νέων διαδικτυακών υπηρεσιών που προσφέρονται προς επαγγελματίες, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κτηματολογίου, με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.
  • δημιουργίας και ελέγχου της υποδομής χωρικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης των προστατευόμενων περιοχών του ευρωπαϊκού προγράμματος NATURA.
  • τα παραπάνω πλαισιώνονται με δράσεις για τη προβολή, ενημέρωση και εκπαίδευση των κατηγοριών χρηστών.

«Υπηρεσίες δημιουργίας και διάθεσης εθνικών ψηφιακών ορθοεικόνων και αεροφωτογραφιών LSO-25» εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού 3.828.790,38€, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται έργα για την παραγωγή νέων ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων για ολόκληρη τη χώρα, μέσω της παραγωγής ψηφιακών ορθοεικόνων (LSO25), και παροχή σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Email: ktimagen@ktimatologio.gr
Γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών 1015 - Αστική χρέωση απο σταθερό ΟΤΕ.
- Κλήσεις απο λοιπά σταθερά και κινητά σύμφωνα με τις εκάστοτε χρεώσεις του παρόχου.
Κεντρικά Γραφεία: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600, Fax: 2106505949
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136. ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500, Fax: 2310370513

 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                                                          ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ