Γεωχωρικές υπηρεσίες

GMES/Copernicus Initial Operations (GIO) Land monitoring 2011-2013.

Το πρόγραμμα αφορά την, σε εθνική κλίμακα, διόρθωση του χάρτη των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης για το έτος 2000, την καταγραφή των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης κατά τα έτη 2006 και 2012 και των μεταβολών αυτών καθώς και τον έλεγχο και την επιβεβαίωση, ως προς την ορθότητά τους, των εξής πέντε επιπέδων πληροφορίας: δάση, λιβάδια, υγρότοποι, δόμηση και ύδατα.

Για την υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν διαχρονικές δορυφορικές εικόνες LANDSAT 7 έτους 2006, SPOT, RapidEye και IRS έτους 2012 της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας και υφιστάμενα γεωχωρικά δεδομένα του Ελληνικού Κτηματολογίου και συγκεκριμένα τα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα μεγάλης κλίμακας 1:5.000, έτους 2007-2009, δεδομένα Δασικών Χαρτών, δεδομένα δασικών εκτάσεων του έργου «Οριοθέτηση δασών και δασικών εκτάσεων» και ακτογραμμής, καθώς και δεδομένα από άλλες πηγές, όπως οικισμοί, υγρότοποι, οδικό δίκτυο, κ.λπ.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 218.000,00€, υλοποιήθηκε την περίοδο 2013-2015 και συγχρηματοδοτήθηκε από τον Ε.Ο.Π. κατά 87%.

Με γνώμονα την αξιοποίηση των παραχθέντων γεωχωρικών δεδομένων του προγράμματος από διάφορους χρήστες, όπως ερευνητικά ιδρύματα, επαγγελματίες, φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα διαθέτουμε δωρεάν και χωρίς περιορισμούς σε κάθε ενδιαφερόμενο, τα γεωχωρικά δεδομένα το προγράμματος Corine Land Cover για τα έτη 2006 & 2012, μέσω του συνδέσμου: 

http://gis.ktimanet.gr/cachenascommon/corine.zip

Για να δείτε την επεξήγηση των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης (classes), πατήστε εδώ:

https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/corine-land-cover-nomenclature-guidelines/html

​Τα δεδομένα παρήχθησαν κατόπιν συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Copyright Ε.Ο.Π.

Αποποίηση Ευθυνών: Ο φορέας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» έχει αναλάβει την χορήγηση των δεδομένων στο όνομα του Ε.Ο.Π. βάσει της σύμβασης No. 3541/B2013/R0-GIO/EEA.55387 και αποποιείται κάθε ευθύνης ή οποιασδήποτε βλάβης αναφορικά με το περιεχόμενο και τη χρήση αυτών των δεδομένων.  Ο Ε.Ο.Π. αποποιείται κάθε ευθύνης ή οποιασδήποτε βλάβης αναφορικά με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας αυτής και οι οποίες δεν εκφράζουν απαραίτητα την επίσημη άποψη του ΕΟΠ ή άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Email: ktimagen@ktimatologio.gr
Γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών 1015 - Αστική χρέωση απο σταθερό ΟΤΕ.
- Κλήσεις απο λοιπά σταθερά και κινητά σύμφωνα με τις εκάστοτε χρεώσεις του παρόχου.
Κεντρικά Γραφεία: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600, Fax: 2106505949
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136. ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500, Fax: 2310370513

 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                                                          ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ