Γεωχωρικές υπηρεσίες

Παρακολούθηση μορφών κάλυψης και χρήσεων γης

Από το 2013, το Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει οριστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) ως το Θεματικό Κέντρο Αναφοράς για θέματα κάλυψης γης (National Reference Centre for Land Cover) στην Ελλάδα και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων (EIONET).

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τον ΕΟΠ για την καταγραφή και διαχρονική παρακολούθηση των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,  προς υποστήριξη της ευρωπαϊκής πολιτικής για το περιβάλλον, την ανάπτυξη δεικτών και την ανάλυση των επιγενόμενων μεταβολών, έχουμε αναλάβει την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο, όπως περιγράφονται ακολούθως.

  Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην δημιουργία και παροχή πρότυπων γεωχωρικών βάσεων δεδομένων και διαχρονικών πληροφοριών γης για την Ελλάδα. καθώς και στην επιβεβαίωση και τον εμπλουτισμό διάφορων προϊόντων που αναπτύσσει ο ΕΟΠ και αφορούν χαρακτηριστικά των μορφών κάλυψης γης (δάση, αστικές περιοχές, ύδατα, κ.λπ.).  Οι αντίστοιχές εργασίες εκπονούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες του ΕΟΠ.

  Δεδομένου ότι η χώρα μας στερείται τέτοιων δεδομένων και πληροφοριών, τα παραγόμενα προϊόντα αποτελούν βασική πηγή δεδομένων και πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο, για την ανάπτυξη χωροταξικού σχεδιασμού, την απογραφή δασών, την παρακολούθηση των υδάτων, την προστασία της φύσης και την διερεύνηση κλιματικής αλλαγής πέραν της διαχρονικής ανάλυσης των μεταβολών των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Email: ktimagen@ktimatologio.gr
Γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών 1015 - Αστική χρέωση απο σταθερό ΟΤΕ.
- Κλήσεις απο λοιπά σταθερά και κινητά σύμφωνα με τις εκάστοτε χρεώσεις του παρόχου.
Κεντρικά Γραφεία: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600, Fax: 2106505949
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136. ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500, Fax: 2310370513

 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                                                          ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ