Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων Ιστοτόπου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοτόπου

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (εφεξής ο Φορέας), αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη συλλογή, επεξεργασία, χρήση, ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά ως πολίτες, επισκέπτες ιστοσελίδας, εργαζόμενοι, προμηθευτές, επιτηδευματίες, ιδιώτες ή συνεργαζόμενοι τρίτοι. Ο Φορέας είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την πλοήγησή σας στον δικτυακό ιστότοπό του (https://www.ktimatologio.gr/) και παραμένει στη διάθεση σας για όποια διευκρίνιση. Η διεύθυνσή μας είναι Λεωφ. Μεσογείων αρ. 288, Χολαργός Αττική, Τ.Κ. 15562, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6505600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): dpo@ktimatologio.gr

Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τη σχετική Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

1. Ο ιστότοπός μας

Ο ιστότοπος https://www.ktimatologio.gr/ αποτελεί τον δικτυακό τόπο του Φορέα. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι εν μέρει ενημερωτικό, καθώς φιλοξενεί ένα ευρύ φάσμα παρεχόμενων πληροφοριών προς τους πολίτες, αναφορικά με τη διαδικασία Κτηματογράφησης της χώρας. Ειδικότερα ο ιστότοπός μας παρέχει πληροφόρηση περί της διαδικασίας της Κτηματογραφήσεως, των υφιστάμενων Κτηματολογικών Γραφείων και των Γραφείων Κτηματογράφησης, των συναλλαγών και διαδικασιών που πραγματοποιούνται στα εν λόγω Γραφεία, τα υφιστάμενα έργα υποδομής, τους δασικούς χάρτες της χώρας και την εξυπηρέτηση των Ελλήνων εντός και εκτός Ελλάδος επί της διαδικασίας Κτηματογραφήσεως εν γένει. Παράλληλα ο ιστότοπός μας παρέχει πληθώρα ηλεκτρονικών εφαρμογών που υποστηρίζουν και διευκολύνουν την πρόσβαση των ενδιαφερομένων στις υπηρεσίες του Φορέα, επικουρώντας τη διαδικασία της Κτηματογράφησης.

2. Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας, επεξεργαζόμαστε, ενδεικτικά, τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

 • Βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου: ονοματεπώνυμο υποκειμένου των δεδομένων και γονέων του, τηλέφωνο, email, τηλεομοιοτυπία (φαξ), διεύθυνση, ημερ. γέννησης
 • Μοναδικά Αναγνωριστικά: ΑΦΜ, ΑΔΤ, αριθ. Διαβατηρίου
 • Δεδομένα οικογενειακής κατάστασης: ονοματεπώνυμο συζύγου, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικές πράξεις θανάτου
 • Περιουσιακά μοναδικά αναγνωριστικά: Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), αριθμός πρωτοκόλλου δήλωσης Ν. 2308/1995, κωδικός προσώπου και ιδιοκτησίας κατά το στάδιο της ανάρτησης, κωδικός πληρωμής 401 της δήλωσης
 • Περιουσιακά Δεδομένα: συμβόλαια, πιστοποιητικά μεταγραφής, εγγραφής και άρσης υποθηκών, αποφάσεις κατακύρωσης αγροτικών εκτάσεων, αποφάσεις απαλλοτρίωσης εκτάσεων
 • Οικονομικά Δεδομένα: Δήλωση Ε9, εκκαθαριστικά σημειώματα
 • Δικαστικά έγγραφα: Διεκδικητικές αγωγές, αποφάσεις εγγραφής και άρσης υποθήκης
 • Δεδομένα Εντοπισμού-θέσης ακίνητης περιουσίας: υποβληθέντα τοπογραφικά Διαγράμματα, Διαγράμματα Γεωμετρικών Μεταβολών, Κωδικός ηλεκτρονικού Διαγράμματος
 • Δεδομένα επαγγελματικού χαρακτήρα: επαγγελματική ιδιότητα π.χ. δικηγόρος, συμβολαιογράφος, μηχανικός, ψηφιακή υπογραφή των ανωτέρω επαγγελματικών κατηγοριών.

Συλλέγουμε τα εν λόγω δεδομένα είτε μέσω της εκ μέρους σας, είτε της εκ μέρους των εξουσιοδοτημένων από εσάς μηχανικών, συμβολαιογράφων και δικηγόρων, συμπλήρωσης των πεδίων των κάτωθι εφαρμογών και της υπάρχουσας φόρμας:

 • Φόρμα Υποβολής Ενημερωτικού Σημειώματος
 • Την εφαρμογή υποβολής ηλεκτρονικής Δήλωσης του Νόμου 2308/1995
 • Την εφαρμογή έκδοσης νέου εντύπου οφειλής
 • Την εφαρμογή εκτύπωσης του Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης
 • Την εφαρμογή παραγγελίας, πληρωμής και χορήγησης πιστοποιητικών
 • Την εφαρμογή ενημέρωσης των πολιτών στο στάδιο της Προανάρτησης
 • Την εφαρμογή ενημέρωσης των πολιτών στο στάδιο της Ανάρτησης
 • Την εφαρμογή ενημέρωσης για τις Συνεδριάσεις των Επιτροπών Ενστάσεων
 • Την εφαρμογή ενημέρωσης περί των τελικών στοιχείων Κτηματογράφησης - Αρχικές Εγγραφές
 • Την εφαρμογή πρόσβασης στο Διανυσματικό αρχείο Κτηματογραφικού Διαγράμματος
 • Τις εφαρμογές πρόσβασης σε Αναρτημένους, Κυρωμένους Δασικούς Χάρτες και Προηγούμενες Αναρτήσεις Χαρτών
 • Τις εφαρμογές Υποβολής Αντιρρήσεων επί των Αναρτήσεων και Αιτήσεως Διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου Αναρτηθέντα Δασικού Χάρτη
 • Την εφαρμογή έκδοσης Αποδεικτικού Υποβολής Ηλεκτρονικού Διαγράμματος

3. Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο Φορέας ή/και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της/ εκτελούντες την επεξεργασία επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα:

 1. για την ολοκλήρωση της επικοινωνίας του Φορέα μαζί σας, κατόπιν σχετικού αιτήματος σας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή
 2. την υποστήριξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας Κτηματογράφησης σε όλα τα στάδια της, την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και ενημέρωσης προς τους πολίτες και τους επαγγελματίες (μηχανικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους) που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της εν λόγω διαδικασίας.

Τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς ή κατά περίπτωση για σκοπούς νομοθετικής/ρυθμιστικής συμμόρφωσης του Φορέα μας ή υποστήριξης των νομικών μας αξιώσεων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με σεβασμό προς τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις οποίες επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων, ήτοι τη νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, τον περιορισμό του σκοπού της επεξεργασίας, την ελαχιστοποίηση των δεδομένων, την ακρίβεια αυτών, τον περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα και, τέλος, της λογοδοσίας.

4. Νομική βάση επεξεργασίας

Ως προς τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται ο Φορέας στα πλαίσια του ιστοτόπου του, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί.

5. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει αποκλειστικά το απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση, προσωπικό του Φορέα, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπλέον, πρόσβαση μπορεί να έχουν και οι συνεργαζόμενες με εμάς Εταιρείες, ανάδοχοι και συνεργάτες (εκτελούντες την επεξεργασία), κατόπιν σχετικής ανάθεσης της επεξεργασίας σε αυτούς από τον Φορέα. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τους εκτελούντες πραγματοποιείται υπό τις ρητές εντολές του Φορέα και υπό την εγγύηση λήψης όλων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων σας.

Τρίτα μέρη που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία, όταν η διαβίβαση κρίνεται απαραίτητη για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, καθώς και για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

6. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός Ελλάδος

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ελλάδος. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας.

7. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας. Το εν λόγω προφίλ εξυπηρετεί την πρόσβασή σας σε ορισμένες εκ των ως άνω εφαρμογών.

8. Η περίοδος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων και το εκάστοτε νομικό πλαίσιο.

9. Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων

Η τυχόν διασύνδεση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου με άλλο διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών μέσω ειδικών συνδέσμων, υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners κ.λπ.) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους του Φορέα ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου αυτού, την ποιότητα και την πληρότητα των τυχόν προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν ή την πολιτική που ακολουθείται σε αυτόν σχετικά με την προστασία και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να φροντίζει το ίδιο να ενημερώνεται για την προστασία και την επεξεργασία των δεδομένων του από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους και να διαβάζει τις αντίστοιχες πολιτικές προσωπικών δεδομένων που υφίστανται σε αυτούς.

10. Η Ασφάλεια των δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε ότι έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Να σημειωθεί ότι και το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει λάβει την κατάλληλη καθοδήγηση και ενημέρωση.

Τα μέτρα, που λαμβάνουμε, επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

11. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων

Ως Υποκείμενο των Δικαιωμάτων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα.

  Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 2. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού).

 3. Δικαίωμα διαγραφής/ δικαίωμα στη λήθη.

  Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

 4. Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

  Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

  Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

 6. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

  Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν αυτή πραγματοποιείται στην νομική βάση του εννόμου συμφέροντός μας, και αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

12. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

 • Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@ktimatologio.gr, είτε να αποστείλετε επιστολή στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αλληλογραφίας (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 288, Χολαργός Αττική, Τ.Κ. 15562) αναφέροντας «Υπόψιν αρμόδιου για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων», με περιγραφή του Αιτήματός σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.
 • Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του και δε συνεπάγεται κανένα κόστος για εσάς. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων, περίπτωση κατά την οποία θα ενημερωθείτε για την παράταση και τους λόγους αυτής το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος.
 • Στις περιπτώσεις που το αίτημα θα κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό ο Φορέας δύναται, είτε να αρνηθεί την διεκπεραίωση του, είτε να ζητήσει την καταβολή εύλογου τέλους για τη διεκπεραίωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας.
 • Στην περίπτωση που: α. θεωρείτε πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β. θεωρείτε πως το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: contact@dpa.gr).

13. Αλλαγή της Πολιτικής μας

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Email: ktimagen@ktimatologio.gr
Γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών 1015 - Αστική χρέωση απο σταθερό ΟΤΕ.
- Κλήσεις απο λοιπά σταθερά και κινητά σύμφωνα με τις εκάστοτε χρεώσεις του παρόχου.
Κεντρικά Γραφεία: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600, Fax: 2106505949
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136. ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500, Fax: 2310370513

 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                                                          ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ