Θέαση Ορθοφωτογραφιών

Η Υπηρεσία Θέασης Ορθοφωτογραφιών δημιουργήθηκε με σκοπό να δοθεί σε όλους τους πολίτες η δυνατότητα για δωρεάν περιήγηση σε χαρτογραφικό υλικό όλης της χώρας.

Οι ορθοφωτογραφίες, που παρέχονται με αυτή την υπηρεσία, αφορούν στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας με εξαίρεση ορισμένες παραμεθόριες περιοχές καθώς και ορισμένες διαβαθμισμένες εγκαταστάσεις, για τις οποίες ισχύουν περιορισμοί και απαγορεύσεις από τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες της χώρας σε ότι αφορά στις διαδικασίες των αεροφωτογραφήσεων.

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες θέασης ορθοφωτογραφιών γίνεται:

α) Μέσω του επίσημου ιστότοπου του Ελληνικού Κτηματολογίου

β) Μέσω WMS (Web Mapping Service) έκδοσης 1.1.0 σε γεωγραφικό σύστημα WGS84. Το WMS είναι ένα ανοικτό πρότυπο που έχει οριστεί από το OGC (OpenGIS consortium) και το οποίο παρέχει μια κοινή τυποποιημένη διεπαφή για πρόσβαση σε θεματικές ενότητες χαρτών που παρέχονται από κάποιον χωρικό εξυπηρετητή. Οι χρήστες αυτών των διεπαφών (interface) που είναι συμβατοί με αυτό το ανοικτό πρότυπο μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους ασχέτως με το λογισμικό πελάτη (client software) που χρησιμοποιούν. Η υπηρεσία αυτή διατίθεται στην διεύθυνση http://gis.ktimanet.gr/wms/wmsopen/wmsserver.aspx.

Οι υπηρεσίες αυτές αναβαθμίζονται διαρκώς με επιπλέον δεδομένα και λειτουργίες. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gis-services@ktimatologio.gr

Η Υπηρεσία Θέασης Ορθοφωτογραφιών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο έργο, το οποίο το Ελληνικό Κτηματολόγιο υλοποίησε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης καταρχήν για τις ανάγκες κτηματογράφησης της χώρας. Παράλληλα, η υποδομή που δημιουργεί το έργο αυτό ήδη αξιοποιείται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, ενώ μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί και από τον ιδιωτικό τομέα για την υποστήριξη υπηρεσιών και την παραγωγή νέων προϊόντων.

Ειδικοί όροι χρήσης Το Ελληνικό Κτηματολόγιο δεν έχει, προς το παρόν, ανακοινώσει την πολιτική διάθεσης των υπηρεσιών και προϊόντων του, διαδικασία η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος και η οποία προβλέπεται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα. Ως εκ τούτου και μέχρι ανακοινώσεως της ανωτέρω πολιτικής, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι απαγορεύεται ρητά οποιασδήποτε μορφής εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση της διαδικτυακής Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο γνωστοποιεί στους χρήστες ότι ουδεμία ευθύνη φέρει για το γεγονός ότι ορισμένες περιοχές έχουν υποστεί αλλοίωση/παραποίηση στην απεικόνισή τους, δεδομένου ότι αυτό οφείλεται σε περιορισμούς που επιβάλλονται για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Κατά τα λοιπά βλπ. Όρους χρήσης του www.ktimatologio.gr.