Το Ελληνικό Κτηματολόγιο συμμετέχει σε πλήθος επιστημονικών εκδηλώσεων και συνεδρίων.

EuroGeographics, 20-10-2022.

Συμμετοχή με τη παρουσίαση: «Enabling direct 24/7 access to Hellenic Cadaster maps and data», P. Lolonis.

Annual World Bank Conference of Land and Poverty, Washington,

DC. March 16-20 2020. Συμμετοχή με τη παρουσίαση: «Lessons learned from the Modernization of the GREEK CADASTRE – Principles and Progress», Aristea Ioannidi, Maria Fouskolagoudaki.

2η Ημερίδα της Επιτροπής Τηλεπισκόπησης και Διαστημικών

Εφαρμογών (ΕΤΔΕ) στις Γεω-επιστήμες και στους Γεω-κινδύνους, Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία. Αθήνα, 26η Φεβρουαρίου 2020. Συμμετοχή με τη παρουσίαση: «Ανάλυση των ανθρωπογενών παρεμβάσεων που έλαβαν χώρα διαχρονικά στις πληγείσες από τις πυρκαγιές του 2009 περιοχές της Β.Α. Αττικής χρησιμοποιώντας το “Σύστημα Τηλεπισκόπησης Χαρτογράφησης”», Π. Λολώνης, Αρ. Αργυρίου, Ι. Χουτόπουλος, Εμ. Παπουτσάκης.

3ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και

Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον. Αθήνα, 11-13 Δεκεμβρίου 2019. Συμμετοχή με τη παρουσίαση: «Η γεωχωρική υποδομή του Ελληνικού Κτηματολογίου ως πληροφοριακός καταλύτης στη σύγχρονη γεωργία και αγροτική πολιτική», Π. Λολώνης.

Conference and Plenary Meeting of the Permanent Committee on

Cadastre in the European Union (PCC). Helsinki, Finland, November 2019. Συμμετοχή με τη παρουσίαση: «Greece: Managing change in the Greek conveyancing ecosystem» Dimitris Rokos, Director of Planning & Maria Kasapi, Director of Cadastre, Hellenic Cadastre

4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring -

JISDM 2019. Athens, May 15-17, 2019. Συμμετοχή με τη παρουσίαση: «On the role of the length of GPS time-series in the accuracy of tectonic velocities’ estimation: Examples from the HEPOS network», Μ. Γιαννίου, Μ. Μητροπούλου, Δ. Μάστορης.

2nd International Conference of the Hellenic Geographic

Association. Athens, November 01-04, 2019. Συμμετοχή με τη παρουσίαση: «Modern spatial data infrastructures as enablers of advanced geographic research and practices», Π. Λολώνης.