Διοικητικό Συμβούλιο - Οργανόγραμμα

Στυλιανός Σακαρέτσιος
Στυλιανός Σακαρέτσιος
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Ολυμπία Μαρκέλλου
Ολυμπία Μαρκέλλου
Γενική Διευθύντρια
Μιχαήλ Μπρούστης
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Αναστάσιος Λούκας
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Αθανάσιος Λίπας
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Ιωάννης Γερμανός
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Βασιλική Παππά
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Νικόλαος Φλώρος
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (Ν. 4512/2018, 4602/2019 & 5003/2022)
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ