Αναζήτηση διαθεσιμότητας - Πωλήσεις αεροφωτογραφιών

Σας καλωσορίζουμε στην νέα υπηρεσία «Αναζήτηση διαθεσιμότητας-Πωλήσεις Αεροφωτογραφιών» που αναπτύχθηκε από το ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει προχωρήσει στην σάρωση του συνόλου των αεροφωτογραφιών του αρχείου του και αυτήν την στιγμή έχουν ενταχθεί στην εφαρμογή 386.000 αεροφωτογραφίες, καλύπτοντας ποσοστό άνω του 95% του συνολικού αρχείου (η παλαιά εφαρμογή περιλάμβανε 80.000 αεροφωτογραφίες, κυρίως του Ν. Αττικής). Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά διαβαθμισμένες αεροφωτογραφίες, οι οποίες είναι υπό επεξεργασία και δεν θα είναι διαθέσιμες στο κοινό το επόμενο διάστημα.

Οι ανωτέρω αεροφωτογραφίες (θετικά) προέρχονται από την σάρωση των πρωτοτύπων αρνητικών και έχουν τύχει επεξεργασίας ιστογράμματος, ώστε να παρουσιάζουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά φωτεινότητας και αντίθεσης, σε σχέση με το πρωτότυπο, και διατίθενται στα 400 & 1.000 dpi.

Η νέα υπηρεσία είναι εμπλουτισμένη με πολλές νέες δυνατότητες, μεταξύ των οποίων η δυνατότητα ηλεκτρονικής πώλησης (e-shop) αεροφωτογραφιών σε ψηφιακή μορφή.

Για τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας, προκειμένου να προβούμε σε περαιτέρω βελτιώσεις, επικοινωνήστε στο eshop@ktimatologio.gr

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Ελληνικό Κτηματολόγιο τηλ. 2106505700 email:eshop@ktimatologio.gr