Χωρική απεικόνιση Κτηματογράφησης/ Λειτουργίας Κτηματολογίου

Ο φορέας ανέπτυξε έναν «διαδραστικό» χάρτη που απεικονίζει την τρέχουσα κατάσταση της σύνταξης του Ελληνικού Κτηματολογίου σε κάθε περιοχή της χώρας.
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να δει ποιες περιοχές βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο στάδιο σύνταξης κτηματολογίου (π.χ. συλλογή δηλώσεων, ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων, εκδίκαση ενστάσεων, λειτουργία κτηματολογίου) όπως, επίσης, και σε ποιο στάδιο κτηματογράφησης βρίσκεται μία συγκεκριμένη περιοχή (π.χ. ένα χωριό ή μία πόλη). Για τις περιοχές που η διαδικασία της κτηματογράφησης έχει ολοκληρωθεί και λειτουργούν Κτηματολογικά Γραφεία, υπάρχει απεικόνιση αυτών στο χάρτη με σχετικά σύμβολα και, επιπλέον, παρέχεται σχετική πληροφορία για αυτά (π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου κλπ.)

Ο διαδραστικός χάρτης θα εμπλουτίζεται σταδιακά με νέες δυνατότητες και λειτουργίες.

Είναι διαθέσιμες οι εξής δυνατότητες:

  • Βασικές λειτουργίες πλοήγησης
  • Επιλογή χαρτογραφικού υποβάθρου (ορθοφωτοχάρτη Ελληνικού Κτηματολογίου, OpenStreetMap, OpenTopoMap)
  • Επιλογή και εμφάνιση συγκεκριμένων φάσεων της κτηματογράφησης
  • Ενεργοποίηση ή όχι ορίων διοικητικής φύσεως
  • Αναζήτηση περιοχής (Ο.Τ.Α) είτε λεκτικά, είτε με τον «κέρσορα».
  • Εμφάνιση σε αναδυόμενο παράθυρο πληροφοριών και σημαντικών ημερομηνιών που αφορούν τη περιοχή
  • Αναζήτηση γεωτεμαχίου μέσω ταχυδρομικής διεύθυνσης