Αναστάσιος Λούκας

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (Ε.Μ.Π)

Κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου (κατηγορίες): 10-Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και Κυκλοφοριακές Μελέτες) και 16-Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές).

Έχω εργαστεί σε Μελετητικά γραφεία με εξειδίκευση στις Μελέτες Τοπογραφίας/Συγκοινωνιακών έργων, όπου έχω συμμετέχει ως μέλος επιστημονικής ομάδας σε δεκάδες Μελέτες και πραγματογνωμοσύνες.

Ανάδοχος Μελετητής σε Μελέτες Τοπογραφίας.

Επιστημονικός Σύμβουλος του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μόνιμων Αξιωματικών του Ελληνικού Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ) από το 2017.

Από το 2012 διατηρώ Τεχνικό γραφείο στην οδό 25ης Μαρτίου 33Α-Βριλλήσια (Αττική) με εξειδίκευση:

  • Φάκελος μεταβιβάσεων ακινήτων (Ν.4495/17, ΗΤΚ κτλ).
  • Πάσης φύσεως Τοπογραφικές Μελέτες.
  • Σύμβουλος Μηχανικός (αξιοποίηση ακινήτων, αντιμετώπιση Τεχνικών ζητημάτων, ΝΟΚ12, Ελληνικό Κτηματολόγιο κτλ.).
  • Μελέτη-Κατασκευή/Επίβλεψη.

Ενεργός ως επαγγελματίας από το 2007.