Ιωάννης Γερμανός

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

Ο Ιωάννης Γερμανός είναι Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές (LL.M.) στο Πανεπιστήμιο Freiburg i.Br. και υποψήφιος διδάκτωρ στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο. Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Τράπεζα Ελλάδος), ενώ σήμερα είναι νομικός σύμβουλος του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, κ. Ιωάννη Μπούγα.

Ως συνεργάτης διεθνών οργανισμών και ρυθμιστικών αρχών (Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ) έχει πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων επί του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου (Governance/Regulatory Policy), την απλούστευση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, καθώς και τον διοικητικό μετασχηματισμό.

Ως δικηγόρος έχει εργαστεί στον νομικό έλεγχο της κτηματογράφησης δήμων της Αττικής κι έχει επεξεργαστεί τον απομακρυσμένο έλεγχο ακινήτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κτηματολογίου.