Μιχαήλ Μπρούστης

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΟΥΣΤΗ

Έχει 25ετή εμπειρία στο πεδίο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου μέσω της διενέργειας παραγώγων πράξεων με μεγάλες εγχώριες και διεθνείς Τράπεζες, με επιτυχημένο ιστορικό στην επίλυση σύνθετων και πολύπλοκων διοικητικών, επιχειρησιακών και στρατηγικών ζητημάτων και μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Eίναι απόφοιτος της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής, πτυχιούχος της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master of Arts in Economics από το Πανεπιστήμιο του Kent της Μεγάλης Βρετανίας. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά.

Εχει διατελέσει :

  • Επιχειρησιακός ερευνητής στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Επίκουρος Καθηγητής στα ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ και ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ στους τομείς «Διεθνές Εμπόριο», «Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης», «Χρηματοδοτική Διοίκηση»
  • Διευθυντής Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών, Γενικός Διευθυντής και Μέλος του Συμβουλίου Διεύθυνσης στη ΔΕΗ.
  • Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΑΔΜΗΕ.
  • CFO του ΔΕΔΔΗΕ , με επιπρόσθετες αρμοδιότητες στους τομείς της Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, Στέγασης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης, Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
  • Μέλος ΔΣ διαφόρων εταιρειών και Διευθύνων Σύμβουλος.
  • Επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα ενέργειας του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Οικονομικών του Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο .

Είναι :

  • Μέλος ΔΣ του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας.
  • Μέλος (μη εκτελεστικό) του ΔΣ της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»
  • Μέλος ΔΣ της Εταιρείας XENIOS BLOCKCHAIN GROUP που δραστηριοποιείται στο χώρο του blockchain.
  • Γενικός Διευθυντής του Ελληνοινδικού Επιμελητηρίου.