Νικόλαος Φλώρος

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΛΩΡΟΥ

Ο Νίκος Φλώρος είναι Οικονοµολόγος, διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου (London School of Economics, 1983).

Από το 1985 έως το 1989 διετέλεσε Οικονοµολόγος στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και στην συνέχεια, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, διετέλεσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών στην Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής της ΕΕ. Υποδιοικητής στην Εθνική Κτηµατική Τράπεζα (1993 - 1996). Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών του Συµβουλίου της Ευρώπης (1996- 2000

Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας του ΣΕ (1996 -2000).

‘Έχει διδάξει µαθηµατικά, οικονοµικά και οικονοµετρία στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου (1980 – 1983) και στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (1990 – 1996) και έχει πλήθος επιστηµονικών δηµοσιεύσεων.

Από το 2000 µέχρι σήµερα έχει αναπτύξει δραστηριότητα στον τοµέα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και είναι σύµβουλος χρηµατοδοτήσεων έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.