Στυλιανός Σακαρέτσιος

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο Στέλιος Σακαρέτσιος είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, διαθέτει εξειδίκευση σε έργα πληροφορικής, όπως στην ανάλυση και σχεδίαση σύνθετων συστημάτων λογισμικού και είναι ένθερμος υποστηρικτής της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση αλλά και στην επιχειρηματικότητα.

Έχει εργαστεί για περισσότερα από 15 έτη ως Επιχειρηματικός Σύμβουλος για δεκάδες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ μέχρι τον Ιούλιο του 2023 ήταν Προϊστάμενος Ψηφιακών Λειτουργιών της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB.

Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συνέβαλε σε εμβληματικά έργα όπως η πλατφόρμα "Know Your Customer" που παρέχει πρόσβαση τραπεζικής χρηματοδότησης σε χιλιάδες επιχειρήσεις.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και διαθέτει πιστοποίηση από την Google σε τεχνολογίες digital marketing.

Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του, εργάστηκε ως Διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη.