Βασιλική Παππά

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΠΠΑ

Είμαι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και πιστοποιημένη Διαχειρίστρια Αφερεγγυότητας β΄ τάξης, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας της ΕΓΔΙΧ.

Είμαι κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης, στη Διοίκηση Υπηρεσιών (Ο.Π.Α.) και στο Δίκαιο των Μ.Μ.Ε. (Ε.Κ.Π.Α.).

Παράλληλα με την δωδεκαετή άσκηση μαχόμενης δικηγορίας, παρείχα τις νομικές μου υπηρεσίες ως έμμισθη Δικηγόρος στον ευρύτερο τραπεζικό τομέα και εκ της ιδιότητάς μου αυτής, υπήρξα επί σειρά ετών τακτικό μέλος της Νομικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Η επιμόρφωση μου είναι διαρκής, καθώς συμμετέχω σε σεμινάρια και συνέδρια που αφορούν τις εξελίξεις στους τομείς του αστικού, δικονομικού και εμπορικού δικαίου κι εκτός των παραπάνω, έχω αποκτήσει πιστοποιήσεις σε αντικείμενα που άπτονται του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα, (όπως στην Κανονιστική Συμμόρφωση).

Είμαι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων.