Μεταφορά της έδρας του Υποκαταστήματος Βόλου στη διεύθυνση 8ης Οκτωβρίου 217-219 & Τρικούπη - Βόλος

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 η έδρα  του Υποκαταστήματος Βόλου μεταφέρεται από την προηγούμενη διεύθυνση (Μεταμορφώσεως 55 – Βόλος) στη νέα διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 217-219 & Τρικούπη, Τ.Κ. 38221, Βόλος.