Απόφαση για την κατανομή εγγεγραμμένων Δικηγόρων του Μητρώου Νομικών Εισηγητών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Δείτε την απόφαση της Γενικής Διευθύντριας του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο για την κατανομή των εκατόν τριάντα έξι (136) εγγεγραμμένων Δικηγόρων του Μητρώου Νομικών Εισηγητών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Απόφαση
(164.89 KB)