Απόφαση για την εγγραφή στο Μητρώο Εισηγητών Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Δείτε την απόφαση της Γενικής Διευθύντριας του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο για την εγγραφή στο Μητρώο Εισηγητών είκοσι ένα (21) Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
(158.51 KB)