Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Κτηματολογίου & Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Το  ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»  απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις α) Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Κτηματολογίου και β) Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosopiko@ktimatologio.gr από 09.07.2024 έως και 22.07.2024.

Δείτε την προκήρυξη και τα σχετικά έντυπα στην ενότητα ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ της ιστοσελίδας του Ελληνικού Κτηματολογίου.