Τελικά στοιχεία κτημ/σης - Αρχικές εγγραφές

Όποιος έχει υποβάλει Δήλωση Ιδιοκτησίας μπορεί, μέσω αυτής της εφαρμογής, να δει το αποτέλεσμα της κτηματογράφησης για τα ακίνητα που τον αφορούν. Πρόκειται για την απεικόνιση των ακινήτων (νομική και χωρική πληροφορία) όπως είχε τη στιγμή λήξης της κτηματογράφησης (μετά την Ανάρτηση και την επεξεργασία των αιτήσεων διόρθωσης/ενστάσεων). Είναι οι «ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ» του Κτηματολογίου. Όλες οι μετέπειτα μεταβολές του ακινήτου (διορθώσεις, μεταβιβάσεις κ.λπ.) δεν απεικονίζονται εδώ, αλλά εμφανίζονται στο Κτηματολογικό Φύλλο του ακινήτου, που εκδίδεται μέσω του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου. Στην περίπτωση που δεν έχετε υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας, θα πρέπει, επίσης, να απευθυνθείτε στο Κτηματολογικό Γραφείο της περιοχής του ακινήτου.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή πραγματοποιείται με την χρήση των προσωπικών κωδικών στο taxisnet. Αρχικά εμφανίζεται η περιοχή (Νομός και ΟΤΑ), στην οποία ο πολίτης έχει καταγραφεί ως δικαιούχος κυριότητας ή επικαρπίας, και, επιλέγοντας την, έχει πρόσβαση στον ΚΑΕΚ και στο απόσπασμα του Κτηματολογικού Φύλλου και του Κτηματολογικού Διαγράμματος των Αρχικών Εγγραφών για το ακίνητο ή τα ακίνητα αυτά.

Επειδή σκοπός της εφαρμογής είναι μόνο να λάβετε γνώση της τελικής καταγραφής, τα εκτυπώσιμα στοιχεία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε συναλλαγή.

Για πληροφορίες σχετικά με τις αρχικές εγγραφές και τις προθεσμίες διόρθωσης πατήστε ΕΔΩ.